Säkerhet och Miljö

Säkerhet

Det kan låta gööör (Göteborska och betyder jääätte)) tråkigt men vi tycker att säkerhet, lagar och förordningar är spännande grejer! Vi vet att barn ibland leker med leksaker på galna oväntade sätt, det är därför vi testar våra produkter på riktigt! 

Leksakerna vi säljer måste uppfylla Alla gällande säkerhetsstandarder och Alla gällande lagar!

Alla våra produkter är CE-märkta. Våra dockor har testats enligt europeisk standard EN-71 (EU Toy Safety Testing) och uppfyller alla skyldigheter och krav i EU-direktivet om Toy Safety Safety (2008/48 / EG). Vi antar bestämmelserna gjorda av den svenska myndigheten Konsumentverket (KOVFS 2011: 5) om leksakers säkerhet.

myIDolls följer strikt REACH, Registreringsutvärderingstillstånd och begränsning av kemikalier (EG 1907/2006), och utesluter alla kemikalier som inte är bra för våra barn eller vår natur. Vi förpliktar oss till POPs-förordningen (EG 850/2004), som förbjuder eller begränsar användningen av långlivade organiska föroreningar i både kemiska produkter och varor. POPs har särskilt allvarliga hälso- och miljöfarliga restriktioner.

Våra produkter är inte lämpliga för barn under 3 år på grund av små delar!

Innehåller våra leksaker PVC BPA eller ftalater?
Nej. Nope. Nicht. Nie. Njesch. Definitivt, absolut inte. Varken våra leksaker eller vår förpackning innehåller PVC, BPA-ftalater, CMR eller andra skadliga ämnen.

Kvalité och Miljö - våra val

Vi på myIDolls anser att omhändertagande av miljön är en viktig uppgift som alla bör arbeta på tillsammans. Vi följer såklart de lagar som krävs av oss som företag men vi väljer också att gå långt utöver dessa - för att vi har ett val!
Från vagga till grav (LCA) väljer vi bara att använda material av hög kvalitet. Våra textilier är minst märkta med ECO-tex-standard 100 och GOTS-certifikat där möjligheten finns. 

myIDolls dockans yttre och inre material är livsmedelsgodkända. Den inre strukturen är tillverkad av biobaserad plast med sitt ursprung från ricinoljan. 

Vi älskar och föredrar naturmaterial dock så låter vi djurriket vara, genom att välja bort djurfibrer och djurförsök i alla våra produkter och i vår produktion. 

Alla våra trycksaker, såsom klistermärken, bruksanvisningar och annat är tryckta med miljövänliga metoder + att de även är klimatkompenserade! Likaså klimatkompenserar vi alla de fraktlösningar vi använder i vår webshop.

myIDolls är aktiva och tar ställning för att minska på vårt avfall. Vi följer den svenska förpackningsförordningen (SFS 2014:1073) samt EU:s förpackningsdirektiv (94/62/EG). Förutom de krav på insamling och återvinning som Packaging and Newspaper Collection tillhandahåller, fastställs också krav på hur förpackningar ska konstrueras. Vi tänker utanför boxen och vår förpackning har ett "second life", den kan enkelt göras om till en leksak. Förpackningen är givetvis tillverkad i miljövänligt material.

Människor är också viktiga, därför måste våra partners arbeta under goda sociala förhållanden med allas mänskliga rättigheter och skyldigheter som vägledning. 

För att kunna säkerställa att dessa krav efterlevs så sker all vår produktion i Sverige.

Allt överblivet material i vår produktion återvinns eller återanvänds!


Giftfri Förskola --- In addition to all the EU laws and standards that all toys has to comply to, we also meet the standards set by the National Agency for Public Procurement together with the Swedish Society for Nature Conservation. The goal with this operation is to reduce the environmental impacts that children face in preschools. You can read more about this at https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/miljogifter/giftfri-forskola Non Gender ---  We make toys to inspire children to imagine, to create and to have fun -without being confined by gender norms! We want to offer children in all ages a doll Free from Stereotypes. Gender neutral toys equalize children's opportunities to develop a wide range of concepts and skills. They also help counteract some stereotypes that limit children's thinking about what and who they can and should be.  We want children to be free to be whomever they want to be - without gender labels and stereotypes swaying them! Let toys be toys for girls and boys! Non-Toxic --- .like all that wasn't enough we have decided to take it a bit further and make sure that all materials being used are totally safe and non toxic. We have tried to use materials from mother earth that are processed as little as possible. Where we haven't been able to find a natural fiber (for example in some of the wigs) we have made sure that the material is tested for harmful substances and residues.  When in doubt we will leave it out! Vegan --- A friendly way of advocate living, which seeks to exclude -as far as is possible and practicable- all forms of exploitation of, and cruelty to, animals for food, clothing or any other purpose; and by extension, promotes the development and use of animal free alternatives for the benefit of humans, animals and the environment! All myIDolls products are vegan. There is no excuse for animal abuse! GOTS --- The Global Organic Textile Standard (GOTS) is the worldwide leading textile processing standard for organic fibres, including ecological and social criteria, backed up by independent certification of the entire textile supply chain. You can read more at http://www.global-standard.org You can't spell ecological without logical! Food Grade --- The symbol identifies that the material used in the product is safe for food and human contact, certified by the FDA (The food and drug administration, US) and the BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung).FDA is responsible for protection and promoting public health. This includes food and water containers, packaging materials, cutlery etc. (We are not saying that you should use your IDoll as plate or cutlery but we are saying that you basically could.)  BfR assesses possible chemical risks. In It’s work it is supported by the Working Group Toys of the BfR Consumer Articles Committee. This Committee includes national experts of investigation offices, test laboratories and industry. BfR has already carried out health assessments of a number of substances in toys. It’s simply a quality suitable for human and animal consumption! Reduce - Reuse - Recycle --- Three great ways YOU can eliminate waste and protect our environment! Reduce the amount of Earth’s resources that you use. Reuse don’t just bin it, could someone else use it? Or can You use it for something else? Recycle could the materials be made into something new? Did you know that over 75% of our trash that ends in dustbin could be recycled? Or that 1 recycled tin can save enough energy to power a television for 3 hours? Don't litter - It makes the world bitter! CE ---All our products are off course tested and compliant with the existing laws and standards set by the EU, when it comes to toy safety. The CE symbol shows that the toy meets the safety requirements in areas such as mechanics, noise level, combustibility, chemistry, electrical safety, hygiene and radioactivity.  myIDolls products also conforms to the European Standard Series for Toys EN-71, “Safety of Toys”. Standards that specify how a toy should be tested to meet the regulations of the European Toy Safety Directive (2008/48/EG).  - Big and small safety is for all! OEKO-TEX® --- The STANDARD 100 by OEKO-TEX® is a comprehensive, third-party testing and certification system for textile products at all stages of production. Textiles can only be certified if all components meet the specified requirements. Test criteria are updated annually and go far beyond existing legal regulations. You can read more at https://www.oeko-tex.com Think green if you know what we mean! 0-3 --- Our dolls and other products are made to be played with by anyone over the age of 3, due to small parts.