Vi tycker att Lek är superviktigt!

Vi vill därför inspirera barn att leka, skapa, utvecklas och ha kul - utan att begränsas av könsnormer eller påverkas av skeva skönhetsideal.

Syftet med myIDolls är att skapa en plattform, fri från yttre påverkan för att istället uppmuntra lek där barnets behov, glädje och fantasi får ta plats.

Vi tycker att alla barn, oavsett kön, borde få tillgång till både lekar fulla av äventyr och spänning, såväl som till de som främjar kommunikativa och omhändertagande färdigheter.

Genom dockor utan förutbestämda karaktärer, knutna till befintliga normer, kan vi ge barnen möjlighet att utforska samma typ av lekar oavsett vem de är eller hur de leker!

Vårt åtagande är att ta fram samtliga av våra produkter med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Därför använder vi endast giftfria material för naturen och självklart  för våra barns bästa!

Alla våra produkter är designade och tillverkade här i Sverige!